جشنواره فیلم طلوع پارس

سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه داستانی و مستند  طلوع پارس در پنج بخش میراث فرهنگی ناملموس، فیلمساز نوجوان،سبک زندگی و آزاد برگزار می‌شود.

v    میراث فرهنگی ناملموس (بخش ویژه)

v    سبک زندگی 

v    بخش آزاد

v    فیلمساز نوجوان

v    فیلمسازان شیرازی

جهت اطلاع از قوانین جشنواره به لینک سومین دوره مراجعه کنید.