سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه داستانی و مستند طلوع پارس

جشنواره فیلم کوتاه داستانی و مستند طلوع پارس در پنج بخش  برگزار می‌شود.

             میراث فرهنگی ناملموس (بخش ویژه) 
   سبک زندگی    
  بخش آزاد  
  فیلمساز نوجوان

هیات داوران

داوران
سومین جشنواره ملی طلوع پارس