کارگاه‌های آموزشی آنلاین

کارگردانی پیشرفته

کارگاه آموزشی کارگردانی با تدریس بهروز افخمی

فیلم نامه نویسی پیشرفته

کارگاه آموزشی فیلم نامه نویسی با تدریس فرهاد توحیدی

بازیگری پیشرفته

کارگاه آموزشی بازیگری با تدریس مهتاب نصیرپور

فیلم سازی فیلم کوتاه مقدماتی

کارگاه آموزشی فیلم سازی فیم کوتاه از ایده تا تولید با ندریس مسعود احمدی