Previous
Next

کارگاه های آموزشی

  • کارگاه آموزشی کارگردانی | بهروز افخمی
  • کارگاه آموزشی فیلنامه نویسی | فرهاد توحیدی
  • فیلم کوتاه از ایده تا تولید | مسعود احمدی

هیئت داوران و اساتید کارگاه ها

جشنواره و هنرمندان